CBTT: Đính chính thông tin đã công bố liên quan việc thay đổi thành viên HĐQT và bổ nhiệm TGĐ

Đăng ngày: 05/04/2018 bởi: IVAM


Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam CBTT Đính chính thông tin đã công bố liên quan việc thay đổi thành viên HĐQT và bổ nhiệm TGĐ.
Chi tiết như file đính kèm:
http://www.mediafire.com/file/niiflahgrc6he9p/IVAM_CBTT_dinh_chinh_tt_quy_1.2018.pdf

Trân trọng,