CBTT: Giao dịch làm thay đổi tài sản

Đăng ngày: 27/12/2018 bởi: IVAM
CBTT: Giao dịch làm thay đổi tài sản


Công ty CP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về giao dịch làm thay đổi tài sản.
Thông tin chi tiết vui lòng đăng tải tại đường link sau: http://www.mediafire.com/file/3ccob1dx8r36yf6/2018.12.27IVAM_CBTT+b%C3%A1n+NVB.pdf

Trân trọng!