CBTT: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đăng ngày: 28/06/2019 bởi: IVAM
CBTT: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019


CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố toàn văn biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty diễn ra ngày 28/06/2019
Chi tiết xem tại đường dẫn sau:
http://www.mediafire.com/file/vy9ejhg39us6fqh/IVAM_Toan+van+DHCD+thuong+nien+2019.rar

Trân trọng cảm ơn.