CBTT: Điều lệ sửa đổi ngày 06/12/2017

Đăng ngày: 06/12/2017 bởi: IVAM
CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Điều lệ sửa đổi ngày 06/12/2017


CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Điều lệ sửa đổi ngày 06/12/2017.
Chi tiết toàn văn báo cáo tải tại đường dẫn: http://www.mediafire.com/file/7x39pcpg7uzxoby/IVAM_dieu%20le%202017.pdf