CBTT: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Đăng ngày: 25/05/2018 bởi: IVAM
CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật


CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Chi tiết đăng tải tại đường dẫn sau : https://www.dropbox.com/s/akg7aah9mxe533g/IVAM_37.GPDC-UBCK.pdf?dl=0