CBTT: thay đổi nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

Đăng ngày: 02/01/2019 bởi: IVAM
CBTT: thay đổi nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ


Công ty CP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.
Chi tiết vui lòng đăng tải tại đường link sau: http://www.mediafire.com/file/24haur65x9h3bge/2019.01.02+CBTT+thay+doi+nhan+vien+co+CCQ.pdf

Trân trọng!