CBTT: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/04/2018

Đăng ngày: 06/04/2018 bởi: IVAM
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/04/2018


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/04/2018.
Chi tiết xem tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/ygbdziaodvl8zdd/CBTT%20bo%20nhiem%20TGD%20ngay%2005.04.2018_signed.pdf