Tên công ty: Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 05, 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

SDT: +84 287 307 5665

Email: info@ivam.vn