CBTT: Quyết định đưa ra khỏi tình trạng Kiểm soát

Đăng ngày: 04/04/2016 bởi: IVAM


Ngày 04/04/2016, UBCK Nhà nước ra Quyết định số 329/QĐ-UBCK về việc đưa công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam ('IVAM') ra khỏi tình trạng kiểm soát.
Chi tiết nội dung Quyết định này xem tại đường dẫn sau:
http://www.mediafire.com/download/25dr1oau2yxl1rt/UBCK_Q%C4%90_dua_ra_khoi_TT_Kiem_soat_329.pdf