CBTT: Thay đổi nhân sự cấp cao

Đăng ngày: 09/08/2012 bởi: IVAM


CTCP Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao.
CTCP Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao.
Theo đó, Công ty miễn nhiệm chức chủ tịch HĐQT kiêm quyền Tổng Giám đốc với ông Phạm Minh Tuấn từ ngày 02.08.2012.
Bầu Bà Đỗ Thị Mơ là Chủ tịch HĐQT của Công ty từ ngày 07.08.2012
Bà Trần Thanh Vân được bổ nhiệm giữ chức quyền Tổng giám đốc từ ngày 07.08.2012.