CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh và thành lập của Công ty quản lý quỹ số 7/GPĐC-UBCK ngày 08/04/2015

Đăng ngày: 08/04/2015 bởi: IVAM


CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh và thành lập của Công ty quản lý quỹ
CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh và thành lập của Công ty quản lý quỹ số 7/GPĐC-UBCK.
Chi tiết thông tin xem tại đường dẫn sau:
http://www.mediafire.com/download/yge34of1chvu448/IVAM_7.GPDC-UBCK.pdf