CBTT: Báo cáo tài chính quý I.2019

Đăng ngày: 22/04/2019 bởi: IVAM
CBTT: Báo cáo tài chính quý I.2019


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính quý I.2019.
Toàn văn báo cáo vui lòng tải tại đường dẫn: http://www.mediafire.com/file/9wwv3elww11sm2e/IVAM_BC+tai+chinh+quy+I.2019_signed.pdf
Trân trọng!