CBTT: Thay đổi điều lệ ngày 07/08/2012

Đăng ngày: 08/08/2012 bởi: IVAM


Công ty CP Quản lý Quỹ Đối tác Toàn Cầu thực hiện công bố thông tin thay đổi Điều lệ công ty ngày 07/08/2012.
Thông tin cụ thể như file đính kèm.

http://www.mediafire.com/view/9od7t3n92knu92d/GPA_DIEU_LE_08.2012.pdf

Trân trọng!