Quản lý quỹ đầu tư

IVAM cung cấp dịch vụ quản lý Quỹ đầu tư chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, nhiều kinh nghiệm tại thị trường tài chính Việt Nam và thế giới.

IVAM định hướng đầu tư tập trung vào ba lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ và Đầu tư chứng khoán với mức phí quản lý phù hợp với thị trường.

IVAM sẵn sàng mở rộng hợp tác với các định chế tài chính, các nhà đầu tư nước ngoài có uy tín muốn đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam cùng nhiều lợi ích đặc biệt về chính sách thuế và các cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam.