Tư vấn đầu tư chứng khoán

 

Song song với quá trình đầu tư, tận dụng kinh nghiệm của nguồn nhân lực có sẵn, IVAM cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán như tư vấn tái cấu trúc danh mục đầu tư, tối ưu hóa hoạt động quản trị đầu tư chứng khoán,…

IVAM có quan hệ đối tác với các công ty tư vấn trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng hình ảnh, thương hiệu, hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP), công ty kiểm toán, … luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí, giảm chi phí và thời gian quản lý,…

;