Ủy thác đầu tư

IVAM nhận ủy thác cho tất cả các tập đoàn, tổng công ty, các định chế tài chính và tất cả các doanh nghiệp, khách hàng cá nhân có nhu cầu, với chi phí hợp lý , chất lượng dịch vụ tối ưu cùng với cam kết bảo mật tối đa thông tin của khách hàng.

Ủy thác đầu tư là công cụ không thể thiếu trong các hoạt động đầu tư đòi hỏi cơ cấu linh hoạt cao để đáp ứng yêu cầu pháp lý hoặc/và quy chế hoạt động của doanh nghiệp.