Thông báo v/v tham gia góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ năm 2020

Đăng ngày: 26/02/2020 bởi: IVAM
Thông báo v/v tham gia góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ năm 2020


Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam xin thông báo tới toàn bộ Quý cổ đông về việc tham gia góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ năm 2020 như sau:
     Loại cổ phần phát hành                              : Cổ phần phổ thông
     Số lượng cổ phần phát hành thêm             : 4.600.000 cổ phần
     Mệnh giá phát hành                                    : 10.000 đồng/cổ phần
     Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành      : 46.000.000.000 đồng
     Thời gian phát hành dự kiến                       : trong quý I và II năm 2020
     Đối tượng phát hành                                   : Cổ đông hiện hữu

Chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/4uxr39syqn92ru5/IVAM_thong_bao_tang_von_gui_C%25C4%2590.pdf/file
Trân trọng./.