Thông báo v/v tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đăng ngày: 24/04/2020 bởi: IVAM
Thông báo v/v tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam xin thông báo tới Quý cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/y3m83oothxvzqi4/2020.04.24_Cv_tam_hoan_to_chuc_DHCD_2020.pdf/file
Trâng trọng./.