Thông báo khảo sát ý kiến Cổ đông về việc tham gia góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ 2019

Đăng ngày: 14/11/2019 bởi: IVAM
Thông báo khảo sát ý kiến Cổ đông về việc tham gia góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ 2019


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam tiến hành khảo sát ý kiến Cổ đông về việc tham gia góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ năm 2019.
Chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/di21stzixd6z1ct/Khao_sat_co_dong_tang_von.pdf/file
Trân trọng!