TB v/v tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021

Đăng ngày: 05/02/2021 bởi: IVAM
TB v/v tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam trân trọng thông báo về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 08/02/2021.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.