TB v/v phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đăng ngày: 02/10/2020 bởi: IVAM
TB v/v phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.