TB v/v Nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ

Đăng ngày: 10/06/2020 bởi: IVAM
TB v/v Nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ


Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.