TB: Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021

Đăng ngày: 15/01/2021 bởi: IVAM
TB: Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 và các tài liệu liên quan đến Đại hội, cụ thể:
1. Thời gian: 9h sáng Thứ hai ngày 08/02/2021
2. Địa điểm: Khách sạn Citadines Pearl Hoi An, bãi biển An Bàng, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Quý cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết liên quan đến Đại hội theo đường dẫn dưới đây:
 
STT Nội dung tài liệu Chi tiết
1 Thư mời họp Xem tại đây
2 Chương trình nghị sự Xem tại đây
3 Tờ trình tăng vốn Xem tại đây
4 Phiếu biểu quyết Xem tại đây
5 Dự thảo Nghị quyết Xem tại đây
6 Dự thảo Quy chế Đại hội Xem tại đây
7 Giấy đăng ký tham dự Xem tại đây
8 Giấy ủy quyền tham dự Xem tại đây

Trân trọng cảm ơn./.