CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

Đăng ngày: 09/06/2021 bởi: IVAM
CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2021


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.