CBTT: Về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2024.

Đăng ngày: 13/06/2024 bởi: IVAM
CBTT: Về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2024.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2024.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.