CBTT: Về việc ký HĐLĐ với người có Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ

Đăng ngày: 15/06/2021 bởi: IVAM
CBTT: Về việc ký HĐLĐ với người có Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc ký HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.