CBTT: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn và các tài liệu liên quan

Đăng ngày: 07/09/2020 bởi: IVAM
CBTT: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn và các tài liệu liên quan


Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và các tài liệu liên quan.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.