CBTT: Thư mời họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF) và tài liệu cuộc họp.

Đăng ngày: 19/04/2024 bởi: IVAM
CBTT: Thư mời họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF) và tài liệu cuộc họp.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Thư mời họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF) và tài liệu cuộc họp.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.