CBTT: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tài liệu Đại hội.

Đăng ngày: 31/03/2023 bởi: IVAM
CBTT: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tài liệu Đại hội.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tài liệu Đại hội.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.