CBTT: Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu liên quan

Đăng ngày: 14/08/2020 bởi: IVAM
CBTT: Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu liên quan


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.