CBTT: Thông báo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu liên quan

Đăng ngày: 14/07/2020 bởi: IVAM
CBTT: Thông báo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu liên quan


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.