CBTT: Thông báo danh sách ứng cử đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đăng ngày: 19/04/2024 bởi: IVAM
CBTT: Thông báo danh sách ứng cử đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam Thông báo danh sách ứng cử đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.