CBTT: Thông báo Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2020

Đăng ngày: 12/02/2020 bởi: IVAM
CBTT: Thông báo Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2020


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu là ngày 21/02/2020.
Chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/fs5vvbc6wdezwxg/IVAM_Thong_bao_chot_danh_sach_CD_tang_von_2020.pdf/file
Trân trọng./.