CBTT: Thông báo Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hồng đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019

Đăng ngày: 30/09/2019 bởi: IVAM
CBTT: Thông báo Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hồng đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019, cụ thể: 
Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/10/2019
Ngày họp dự kiến: 11/11/2019
Chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/ue06uuz70hm7zqf/IVAM_Thong_bao_Chot_danh_sach_co_dong.pdf/file
Trân trọng!