CBTT: Thay đổi Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Công ty CP QLQ Trí Tuệ Việt Nam

Đăng ngày: 14/02/2019 bởi: IVAM
CBTT: Thay đổi Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Công ty CP QLQ Trí Tuệ Việt Nam


Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi Trưởng ban Kiểm soát nội bộ kể từ ngày 13/02/2019.
Thông tin chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/dfwdie4l81r8dxu/2019.02.14+CBTT+thay+doi+TB+KSNB+Ms+Ha.pdf
Trân trọng!