CBTT: Thay đổi Tổng giám đốc Công ty cổ phần QLQ Trí Tuệ Việt Nam

Đăng ngày: 04/01/2019 bởi: IVAM
CBTT: Thay đổi Tổng giám đốc Công ty cổ phần QLQ Trí Tuệ Việt Nam


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc kể từ ngày 04/01/2019.
Thông tin chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/s963uj7a7p9acua/2019.01.04CBTT+thay+đổi+TGĐ_signed.pdf
Trân trọng!