CBTT: Thay đổi Tổng giám đốc Công ty

Đăng ngày: 04/08/2020 bởi: IVAM
CBTT: Thay đổi Tổng giám đốc Công ty


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 03/08/2020.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.