CBTT: Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS

Đăng ngày: 28/06/2019 bởi: IVAM
CBTT: Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS kể từ ngày 28/06/2019.
Thông tin chi tiết vui lòng đăng tải tại đường dẫn: http://www.mediafire.com/file/31oeyf36ejxkdh2/2019.06.28+CBTT+thay+%C4%91%E1%BB%95i+tv+H%C4%90QT%2C+BKS.pdf
Trân trọng!