CBTT: Thay đổi thành viên HĐQT, thành viên BKS

Đăng ngày: 26/05/2020 bởi: IVAM
CBTT: Thay đổi thành viên HĐQT, thành viên BKS


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT, thành viên BKS kể từ ngày 25/05/2020.
Chi tiết vui lòng đăng tải tại đây.
Trân trọng./.