CBTT: Thay đổi con dấu pháp nhân của Công ty

Đăng ngày: 13/01/2021 bởi: IVAM
CBTT: Thay đổi con dấu pháp nhân của Công ty


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi con dấu pháp nhân của Công ty kể từ ngày 12/01/2021 theo thông tin địa chỉ Trụ sở mới đã được UBCKNN cấp phép.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.