CBTT: Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Đăng ngày: 27/04/2021 bởi: IVAM
CBTT: Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.