CBTT: Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021

Đăng ngày: 19/03/2021 bởi: IVAM
CBTT: Tài liệu bổ sung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.