CBTT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đăng ngày: 19/07/2018 bởi: IVAM
CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc bị xử phạt vi phạm hành chính


CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về việc bị xử phạt vi phạm hành chính vì lý do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. 
Chi tiết đăng tải tại đường dẫn sau: https://www.dropbox.com/home?preview=CBTT+quyet+dinh+xu+phat+HC_signed.pdf