CBTT: Nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Đăng ngày: 06/05/2022 bởi: IVAM
Công ty Cổ phẩn quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.


Công ty Cổ phẩn quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.