CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua.

Đăng ngày: 30/08/2021 bởi: IVAM
CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua.


Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí tuệ Việt Nam công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không mua.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây
Trân trọng./.