CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

Đăng ngày: 26/04/2024 bởi: IVAM
CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.