CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

Đăng ngày: 18/02/2022 bởi: IVAM
CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.


Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.