CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết Hợp đồng/giao dịch với bên liên quan.

Đăng ngày: 02/08/2022 bởi: IVAM
Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết Hợp đồng/giao dịch với bên liên quan.


Công ty Cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết Hợp đồng/giao dịch với bên liên quan.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
Trân trọng./.