CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua dự thảo Hợp đồng với Công ty TNHH A Type Machine - Chi nhánh Cần Thơ

Đăng ngày: 25/02/2021 bởi: IVAM
CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua dự thảo Hợp đồng với Công ty TNHH A Type Machine - Chi nhánh Cần Thơ


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua dự thảo Hợp đồng với Công ty TNHH A Type Machine - Chi nhánh Cần Thơ.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.