CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đăng ngày: 19/03/2021 bởi: IVAM
CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021


Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.